Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên

Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên
Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo NguyênHọ tên: Thái Thảo Nguyên

Ngày sinh: 3/4/1998
Học sinh lớp 82 – trường THCS Sào Nam – Đà Nẵng.
Thành tích:
- HCV Cờ tướng thành phố.
- Giải Khuyến khích hát đơn ca thành phố.
- HCB cuộc thi Hội hoa Xuân thành phố Đà Nẵng.
- Đại diện cháu ngoan Bác Hồ.
- HCĐ Bơi lội thành phố.
Ngoài ra, Nguyên là teen model hay cộng tác cho các báo và tạp chí tại Đà Nẵng.Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên

Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên

Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên

Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên

Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên
Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên 


Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên

Nick Face Gái Đà Nặng - Thái Thảo Nguyên

Được đăng bợi : Nickfacebook.com