Facebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee)

Facebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.net


Facebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee)
VJ Kpop On Air tại Yeah1 TV, Voice Acting tại Kênh truyền hình SEE TV và Voice Acting tại Fafilm Vietnam 
Từng học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh 
1 thành viên gia đình Tram Le 
Ngày sinh 17 Tháng 3
50k người theo dõi

Facebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.netFacebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee) - ohgai.net

Facebook gái xinh Sài Gòn: Du Phuong Le (Yu Lee)